Elies Plana | Elies Plana - Oriol Diví – Exlibris
class="pirenko_portfolios-template-default single single-pirenko_portfolios postid-97 samba_theme wpb-js-composer js-comp-ver-4.1 vc_responsive"

Oriol Diví – Exlibris

 

 

ENG

The book compiles all the collection of bookplates made by Oriol Maria Diví.

572 bookplates were made between 1960 and 2011, 499 of them are woodcuts from boxwood.

It contains 25 original bookplates prints original from the original wooden block.
The high quality in the details and the woodcut technique which Father Oriol has acquired through the years, has made this Benedictine monk a famous man and one of the last Catalan masters in the art of woodblock printing.

The book contains three essays: one about the life and xilografic work of the monk written by M. Carme Illa, other about the ex-libris world written by Mn. Joan Roig and finally one about the history of woodcut by Sergi Mas.
It has been reproduced from the private bookplate collection of Oriol Maria Diví. All bookplates have been ordered chronologically.

Twenty-four of these bookplates were stamped from the original block of wood. They were printed one by one, under pressure, using an old proof printing machine, and have been glued to the issue in print form.

 
CAT

El següent llibre recopila tota la trajectòria exlibrística d’Oriol Maria Diví. Conté 572 ex-libris que van ser gravats entre 1960 i 2011, d’aquests 499 són xilografies al boix.

El llibre conté 25 ex-libris estampats a partir del tac original de fusta i enganxats a l’edició en forma d’estampa.

La gran qualitat en el detall i la tècnica xilogràfica que, a través dels anys, el pare Oriol ha adquirit ha fet d’aquest monjo benedictí un home reconegut i un dels últims mestres catalans en l’art del gravat al boix.

El llibre ve acompanyat de tres textos: un de M.Carme Illa sobre la vida d’aquest monjo i la seva obra xilogràfica, un de Mn. Joan Roig sobre el món de l’ex-libris i un de Sergi Mas sobre la història de la xilografia.

Els ex-libris s’han reproduït, a mida real, a partir dels originals de la col·lecció particular del pare Oriol. Tots els ex-libris han estat ordenats cronològicament.

Vint-i-quatre d’aquests ex-libris s’han estampat a partir del tac original de fusta. Han estat impresos un a un, a pressió, utilitzant una antiga màquina d’estampació de proves, i enganxats a l’edició en forma d’estampa.

 

 
ESP

El siguiente libro recopila toda la trayectoria exlibristica de Oriol Maria Diví. Contiene 572 exlibris que fueron grabados entre 1960 y 2011, de estos 499 son xilografías al boj.

El libro contiene 25 exlibris estampados a partir del taco de madera original y pegados a la edicion en forma de estampa.
La gran calidad en los detalles y la técnica xilográfica que, a través de los años, el padre Oriol ha adquirido, ha hecho de este monje benedictino un hombre reconocido y uno de los últimos maestros catalanes en el arte del grabado al boj.
El libro está acompañador de tres textos: uno de M. Carme Illa sobre la vida del moje y su obra xilográfica, uno de Mn. Joan Roig acerca del mundo del ex-libris y uno de Sergi Mas sobre la historia de la xilografía.
Los exlibris se han reproducido, a tamaño real, a partir de los originales de la colección particular del padre Oriol. Todos los exlibris han sido ordenados cronológicamente.

Veinticuatro de estos exlibris se han estampado a partir del taco de madera original. Han sido impresos uno a uno, a presión, utilizando una antigua máquina de estampación de pruebas, y han sido pegados a la edición en forma de estampa.